Yo, you can't mass upload pics anymore?!

Yo, you can't mass upload pics anymore?!